Logo BIP - czerwony napis BIP, na tle biało czerwonej flagi Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

[PRZETARG] Remont pomieszczeń: korytarzy oraz sali nr 4 na parterze w budynku użytkowym przy ulicy Nowogrodzkiej 73 w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa, zaprasza do składania ofert na:

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń: korytarzy oraz sali nr 4 na parterze w budynku użytkowym przy ulicy Nowogrodzkiej 73 w Warszawie

Sygnatura: OEIiZK/ZP-2/2021

Wielkość zamówienia: O wartości przekraczającej kwotę 130.000 złotych (bez VAT)

Tryb: ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM, W KTÓRYM W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OFERTY MOGĄ SKŁADAĆ WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Pliki:

Data ogłoszenia: 03-09-2021

Termin złożenia ofert: 22-09-2021 godz. 15.00

Osoba odpowiedzialna za treść: Artur Pomierny
Osoba wprowadzająca informację: Hubert Komorek
Data utworzenia: 03-09-2021
Autor ostatnich poprawek: Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek: 30-03-2022
Liczba odwiedzin: 60210