Logo BIP - czerwony napis BIP, na tle biało czerwonej flagi Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że informacje publiczne nie zamieszczone na podmiotowej stronie BIP można uzyskać w siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, na pisemny wniosek lub bez takiego wniosku, jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Boryczka
Osoba wprowadzająca informację: Bożena Boryczka
Data utworzenia: 18-03-2004
Autor ostatnich poprawek: Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek: 29-01-2016
Liczba odwiedzin: 85593