szukaj

Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że informacje publiczne nie zamieszczone na podmiotowej stronie BIP można uzyskać w siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, na pisemny wniosek lub bez takiego wniosku, jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Osoba odpowiedzialna za treść:Bożena Boryczka
Osoba wprowadzająca informację:Bożena Boryczka
Data utworzenia:18-03-2004
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:29-01-2016
Liczba odwiedzin:4098

Niedziela, 12 lipca 2020 roku