szukaj

Rejestry, ewidencje i archiwa

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 1. Sekretariat główny:
  • rejestr pism wychodzących i przychodzących wg instrukcji kancelaryjnej,
  • rejestr umów zawartych przez OEIiZK,
  • rejestr zarządzeń i decyzji dyrektora OEIiZK,
  • rejestr przesyłek pocztowych, zwykłych i poleconych, wysyłanych z sekretariatu głównego OEIiZK,
  • rejestr poleceń wyjazdów służbowych pracowników OEIiZK.
 2. Samodzielne stanowisko ds. osobowych:
  • ewidencja pracowników Ośrodka,
  • rejestr pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora,
  • rejestr skarg i wniosków.
 3. Dział organizacji szkoleń:
  • rejestr realizowanych form doskonalenia,
  • rejestr wydawanych świadectw i zaświadczeń.

Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze. zm.) i innych ustaw.

Osoba odpowiedzialna za treść:Bożena Boryczka
Osoba wprowadzająca informację:Bożena Boryczka
Data utworzenia:15-03-2004
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:29-01-2016
Liczba odwiedzin:4111

Sobota, 21 września 2019 roku