Logo BIP - czerwony napis BIP, na tle biało czerwonej flagi Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Rejestry, ewidencje i archiwa

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 1. Wieloosobowe stanowisko ds. Sekretariatu głównego:
  • rejestr pism wychodzących i przychodzących wg instrukcji kancelaryjnej,
  • rejestr przesyłek pocztowych, zwykłych i poleconych, wysyłanych z sekretariatu głównego OEIiZK,
  • rejestr kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
  • rejestr złożonych skarg i wniosków,
  • rejestr Zarządzeń Dyrektora,
  • rejestr poleceń wyjazdów służbowych pracowników OEIiZK
 2. Wieloosobowe stanowisko ds. osobowych:
  • rejestr pracowników zatrudnionych w OEIiZK,
  • rejestr pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora
 3. Dział Organizacji Szkoleń:
  • rejestr realizowanych form doskonalenia,
  • rejestr wydawanych świadectw i zaświadczeń.
 4. Dział Organizacyjny:
  • rejestr umów zawartych przez OEIiZK.

Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz innych ustaw.”

Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Kozłowska-Zając
Osoba wprowadzająca informację: Bożena Boryczka
Data utworzenia: 15-03-2004
Autor ostatnich poprawek: Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek: 23-10-2019
Liczba odwiedzin: 88356