szukaj

Sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra II - kombi

Dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów ul. Raszyńska 8/10 02-026 Warszawa, zwanego dalej Ośrodkiem, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny o wartości szacunkowej nie przekraczającej 6000 euro na zbycie zbędnego składnika mienia ruchomego, tj. samochodu osobowego marki Opel Astra II - kombi. Nr inwentarzowy ST/VII/2.

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2004 r., Nr 191, poz. 1957).
 • Uchwała Nr 694/130/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2008 r.
 • Regulamin Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w sprawie gospodarowania składnikami majątku ruchomego z dnia 20 lipca 2007 r.

Dane techniczne pojazdu:

 • marka – Opel Astra – II, 1,4 l., 16 V,
 • typ – osobowy, kombi,
 • rok produkcji – 1998,
 • data pierwszej rejestracji – 18.01.1999 r.,
 • data następnego badania – 15.12.2008 r.,
 • data następnego ubezpieczenia – 01.01.2009 r.,
 • nr rejestracyjny – WU 06053,
 • nr nadwozia - WOLOTGF35W2230573,
 • nr silnika – X14XE20D73671,
 • pojemność silnika 1389 cm.,
 • rodzaj – benzynowy, czterocylindrowy, rzędowy,
 • skrzynia biegów – manualna 5 biegowa,
 • stan licznika (przebieg) – 150 000 km,
 • kolor - czarny metalic,
 • ilość drzwi / miejsc - 5.

Wyposażenie:

 • Wspomaganie układu kierowniczego
 • Regulacja położenia kierownicy
 • Regulacja wysokości fotela kierowcy
 • Centralny zamek + pilot
 • Immobilizer fabryczny
 • Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
 • Elektrycznie sterowane szyby przednie
 • Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
 • Radioodbiornik z odtwarzaczem CD - SONY
 • Komplet opon zimowych, komplet kluczyków, komplet dokumentów.

Samochód kupiony w komisie, drugi właściciel, serwisowany, bezwypadkowy.

Cena minimalna samochodu przeznaczonego do sprzedaży wynosi zgodnie z wyceną techniczną 7300,00 zł netto (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych), plus podatek VAT w wysokości 22% - 1606,00 zł, co daje cenę brutto 8906,00 zł (słownie osiem tysięcy dziewięćset sześć złotych).

Samochód będzie udostępniony w siedzibie Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Zdjęcia samochodu do pobrania.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem samochodu, mogą składać pisemne oferty w zaklejonej kopercie, do dnia 16 czerwca 2008 r. do godz. 1400, na adres:
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 pok. nr 306.
Termin związania ofertą - 7 dni.

Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.

Sprzedaż w trybie przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny minimalnej.

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.

Termin uiszczenia ceny nabycia

Nabywca jest zobowiązany wpłacić kwotę stanowiącą należną cenę brutto samochodu na konto Ośrodka 47 1060 0076 0000 3310 0006 1662 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia kiedy podjął informację o wygraniu przetargu. Tytuł wpłaty: "tytułem nabycia samochodu". Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu należnej kwoty na konto Ośrodka. Powyższe będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy kupna – sprzedaży samochodu i jego wydanie nabywcy.

Informacje na temat samochodu i warunków jego nabycia można uzyskać w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 pokój 306.

Osoba do kontaktów - Włodzimierz Kobus tel.(0 22) 57 94 146,
e-mail: wkobus@oeiizk.waw.pl

Data ogłoszenia przetargu: 13.05.2008 r.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:13-05-2008
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:1629

Niedziela, 23 lutego 2020 roku