szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze – 335/02/ZOC/08

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa informuje, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o sygnaturze – 335/02/ZOC/08 na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych.

Wykonawca wybrany:
Office Pulse B. Wójcik Sp. J.
ul. Kady 48 C 05-952 Grodzisk Mazowiecki
z ceną brutto 57 932,92 zł

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w SIWZ. Oferta uznana za najkorzystniejszą ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w niniejszym postępowaniu (kryterium oceny ofert – cena 100%).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

 • w postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono ofertę:
  1. Mikas Marcin Warchoł
   ul. Czerwonego Kapturka 36 05-092 Dziekanów Leśny
   z ceną brutto 59 656,78 zł
 • w postępowaniu odrzucono następujące oferty:
  1. 1. Computer Group Pact Witecki, Marciniak Sp. j.
   ul. Puławska 95 A 02-595 Warszawa
   Oferta niezgodna z SIWZ. Wykonawca zaproponował Pendrive – szt. 5 /pozycja 7 siwz/ z parametrem szybkości odczytu 20 MB/s. Specyfikacja zakładała szybkość odczytu min 25 MB/s. Podstawa prawna 89 ust.1 pkt 2 Ustawy Pzp.
  2. 2. Nat Com Sp. z o.o.
   ul. Majowa 6 05-092 £omianki
   Oferta zawiera błędy rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88. Formularz cenowy jak i ofertowy zawiera błędnie dodane wartości cen netto i podatku VAT we wszystkich pozycjach asortymentowych. Podstawa prawna art.89 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert nie zawiera łącznej punktacji a jedynie ceny. Nie stosowano różnych kryteriów oceny ofert, nie przyznawano punktów w każdym z kryteriów. Wybrano ofertę z najniższą ceną.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Eliza Maduch
Data utworzenia:06-03-2008
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:826

Niedziela, 12 lipca 2020 roku