szukaj

Informacja o zawarciu umowy - Znak sprawy 1/45453/2007/PO

Zamawiający informuje, iż w dniu 10 lipca 2007 roku zawarta została umowa z firmą "ART-REKO" Sp. z o.o., 04-487 Warszawa, ul. Dokerów 24, na wykonanie remontu konserwatorski części elewacji budynku OEIiZK w Warszawie ul. Nowogrodzka 73:

  • 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  • 45320000-6 Roboty izolacyjne
  • 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu ograniczonego.

Warszawa, dnia 10 lipca 2007 roku

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:24-01-2008
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:569

Wtorek, 18 lutego 2020 roku