szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w dziale finansowo-księgowym

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

specjalista w dziale finansowo-księgowym.

Wymiar etatu:

 • 1 etat

Główne obowiązki:

 • rozliczanie sprzedaży, wystawianie faktur vat;
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań w każdym miesiącu;
 • kontrola i uzgadnianie sald bankowych;
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczej w programie finansowo-księgowym Symfonia;
 • wystawianie dla kontrahentów potwierdzeń sald oraz potwierdzanie druków sald otrzymanych.

Wykształcenie:

 • wyższe.

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów i interpretacji prawa finansowego, podatkowego;
 • znajomość procedur finansowych zakładu budżetowego;
 • obsługa pakietu Ms Office oraz programu finansowo-księgowego Symfonia.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • rzetelność, sumienność, dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia komputerowe;
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Oferty należy składać do 18 stycznia 2008 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w kadrach, pok. 306 piętro III, w godzinach 800 – 1500.

Zgłoszenia złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 7 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:03-01-2008
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:908

Czwartek, 27 lutego 2020 roku