szukaj

Praca dla głównego specjalisty ds. zamówień publicznych

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

głównego specjalisty ds. zamówień publicznych.

Wymiar etatu:

 • 1 etat

Główne obowiązki:

 • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • uzgadnianie składu Komisji przetargowej i koordynacja pracy Komisji;
 • zamieszczanie stosownych informacji o postępowaniach przetargowych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
 • na bieżąco udzielanie wykonawcom informacji i sporządzanie wszelkiej korespondencji związanej z zamówieniem;
 • sporządzanie dokumentacji (protokołu) z postępowania przetargowego;
 • przygotowanie umowy na realizację zamówienia publicznego;
 • prowadzenie rejestru umów;
 • sporządzanie planu zamówień publicznych.

Wykształcenie:

 • Wyższe (prawnicze lub techniczne )

Wymagania konieczne:

 • minimum 2 lata pracy związanej z przygotowaniem ofert lub organizacją procedury przetargowej;
 • bardzo dobra praktyczna znajomość Prawa Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi;
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego;
 • obsługa pakietu Ms Office (Excel, Word) i korzystanie z sieci Internet,
 • komunikatywność;
 • umiejętność współpracy;
 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • odpowiedzialność;
 • rzetelność, sumienność, dokładność.

Wymagania pożądane:

 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność planowania;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Oferty należy składać do 11.01.2008 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w kadrach, pok. 306 p. III, w godzinach 800 - 1500.

Zgłoszenia złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 7 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:18-12-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:811

Czwartek, 27 lutego 2020 roku