szukaj

Praca dla specjalisty d/s merytorycznych

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli, zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty d/s merytorycznych,, najchętniej w wymiarze pełnego etatu (35 godzin tygodniowo).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub licencjat,
 • umiejętności informatyczne:
  • dobra znajomość środowiska Windows,
  • biegłe posługiwanie się standardowymi funkcjami pakietu Microsoft Office,
  • podstawy tworzenia stron www,
  • efektywne wyszukiwanie informacji,
  • podstawy programowania w dowolnym języku.
 • znajomość języka angielskiego na takim poziomie, aby możliwe było swobodne komunikowanie się,
 • umiejętność posługiwania się prostym sprzętem pomiarowym (interfejsy pomiarowe, sondy), łączenia układów pomiarowych i ich obsługi wg instrukcji,
 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

Zadaniem zatrudnionego będzie dbałość o stan bazy sprzętowej i oprogramowania, pomoc przy przygotowywaniu materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej i drukowanej, prowadzeniu szkoleń, a także obsługa techniczna strony internetowej.

Poszukujemy osoby, która interesuje się rozwojem nowoczesnej techniki, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów wspomaganych komputerowo, multimediów i technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Termin składania ofert - 14.12.2007 r. (piątek), w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w sekretariacie, pok. 307 p. III, w godzinach 800 - 1500.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:27-11-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:692

Czwartek, 27 lutego 2020 roku