szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowcy

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, z siedzibą przy ulicy Raszyńskiej 8/10, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

kierowcy

Wymiar etatu:

 • 1 etat

Główne obowiązki:

 • dbanie o powierzony do eksploatacji pojazd,
  (pilnowanie spraw związanych z przeglądami, naprawami, wymianą opon, ubezpieczeniem samochodu)
 • prowadzenie wymaganej ewidencji dotyczącej czasu pracy, odbytych jazd, zużytego paliwa.

Wykształcenie:

 • średnie.

Wymagania konieczne:

 • prawo jazdy kategorii B + C,
 • znajomość topografii Warszawy,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • dobra organizacja, rzetelność.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność współpracy z zespołem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kopia prawa jazdy, pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie, z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)",
 • aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  (art. 39a Ustawy z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym Dz. U. 2001 nr 125 poz. 874)

Oferty należy składać do 07.12.2007 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w kadrach, pok. 306 p. III, w godzinach 800 – 1500.

Zgłoszenia złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 7 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:22-11-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:1037

Wtorek, 18 lutego 2020 roku