szukaj

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 306 Kat.

Sprzedający: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa

Tryb przetargu: aukcja (oferty pisemne)

Cena wywoławcza: 8 500,00 zł,- (netto); 10 370,00 zł,- (brutto)

Otwarcia ofert dokonano w dniu 3 września 2007 r. o godz. 1500

W wymaganym terminie złożono 4 oferty (z których jedna została odrzucona ze względu na zaproponowaną cenę niższą, niż cena minimalna).

Oferta najkorzystniejsza: P.H.U. "Auto-Trans"
Krystyna Barbara Sakowicz
ul. Wspólna 44
07-200 Wyszków

Oferowana cena netto: 9 130,00 zł

Oferowana cena brutto: 11 138,60 zł

Podpisanie umowy z wybranym Oferentem nastąpi, nie póŸniej niż do dnia 10 września 2007 r. w siedzibie Zamawiającego.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na jego stronie internetowej: http://bip.oeiizk.waw.pl

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:03-09-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:712

Niedziela, 23 lutego 2020 roku