szukaj

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 1/302/2007/PN
Znak sprawy nadany przez UZP: 134455-2007

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2007 r.

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/302/2007/PN z dnia 3 sierpnia 2007 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego".

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 164 ze zm.) treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ulega modyfikacji w następujący sposób:

  • Zamawiający rezygnuje z wymogu zasilania zamawianego skanera z portu USB 2.0.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:09-08-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:693

Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku