szukaj

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu ograniczonego, na roboty budowlane: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie.

Osoba odpowiedzialna za treść:Bożena Boryczka
Osoba wprowadzająca informację:Bożena Boryczka
Data utworzenia:03-07-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:728

Niedziela, 23 lutego 2020 roku