szukaj

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu 1/78112/2007/PN "Usługa drukowania materiałów dydaktycznych (zeszytów ćwiczeń)"

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/78112/2007/PN na Usługę drukowania materiałów dydaktycznych (zeszytów ćwiczeń), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1063) dla zamówienia o wartości nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, złożono 25 ofert.

 1. Otwarcia ofert dokonano publicznie w dniu 21.06.2007 r. o godz. 1315.
 2. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. POLIGRAFIA D&N Zakład Usługowo-Handlowy
   Daniel Nowaczyk
   ul. Wolności 287
   41-800 Zabrze
  2. PROFESJA-DRUK s.c. M. Zmarlik, A. Heinrich
   ul. Ogrodowa 28/30
   00-896 Warszawa
  3. Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
   ul. Przyce 20
   01-252 Warszawa
  4. DjaF Jakub Furyk
   ul. Kmietowicza 1/1
   30-092 Kraków
  5. WYDAWNICTWO TEKST Sp. z o. o.
   ul. Kossaka 72
   85-307 Bydgoszcz
  6. STUDIO Jeden s.c.
   ul. Bielska 61/1
   09-400 Płock
  7. Instytut Technologii Eksploatacji
   -Państwowy Instytut Badawczy
   ul. Pułaskiego 6/10
   26-600 Radom
  8. Warszawska Drukarnia Naukowa PAN
   Zakład Budżetowy
   ul. Œniadeckich 8
   00-656 Warszawa
  9. Drukarnia Elkon Plus
   ul. Wybickiego 46
   31-302 Kraków
  10. PRINT GROUP Daniel Krzanowski
   ul. Ks. Witolda 7-9
   71-063 Szczecin
  11. SOWA Sp. z o. o.
   ul. Hrubieszowska 6a
   01-209 Warszawa
  12. ARTPRESS Studio Grafiki Komputerowej S.j.
   T. Waloch i E. Waloch
   ul. Poznańska 281
   88-100 Inowrocław
  13. PP-H ZAPOL Dmochowski, Sobczyk
   Spółka Jawna
   ul. Piastów 42
   71-062 Szczecin
  14. DRUKARNIA WYDAWNICZA „TRANS-DRUK” s.c.
   ul. Północna 10
   62-510 Konin
  15. Agencja Wydawnicza ARGI s.c.
   R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok
   ul. Klimasa 6
   50-515 Wrocław
  16. STUDIO ARTpress
   ul. Mydlnicka 2
   30-120 Kraków
  17. Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM Hanna Bicz
   ul. E. Plater 9/11
   00-669 Warszawa
  18. Zakład Poligraficzny S-PRINT
   Witold Stański
   ul. Conrada 7
   01-929 Warszawa
  19. Drukarnia Braci Grodzickich Sp. j.
   ul. Geodetów 47a
   05-500 Piaseczno
  20. IWANOWSKI Wydawnictwo i Poligrafia
   ul. Dziewiarska 7
   09-407 Płock
  21. PROMOCJA XXI Sp. z o.o.
   Al. Jerozolimskie 232a
   02-495 Warszawa
  22. OFFSETdruk I MEDIA Sp. z o. o.
   ul. Frysztacka 48
   43-400 Cieszyn
  23. Zakład Poligraficzny Kazimierz Kwolek
   ul. Gimnazjalna 9
   51-170 Wrocław
  24. RYKO Poligrafia Introligatorstwo – Opakowania
   Lucyna Leśniewska
   ul. Piłsudskiego 17
   05-480 Karczew
  25. Zakład Wydawnictw Statystycznych
   Al. Niepodległości 208
   00-950 Warszawa
 3. Zamawiający stwierdza, że żaden z 25 Wykonawców nie podlegał wykluczeniu. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucone zostały 2 oferty nr 18 i 24 firm (odpowiednio) Zakład Poligraficzny S-PRINT Witold Stański, ul. Conrada 7, 01-929 Warszawa oraz "RYKO" Poligrafia Introligatorstwo - Opakowania, Lucyna Leśniewska, ul. Piłsudskiego 17, 05-480 Karczew. W obu przypadkach Wykonawcy zadeklarowali termin wykonania usługi dłuższy, niż był określony w SIWZ.
 4. Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę i spełniał wymagania Zamawiającego ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymagania wynikające z postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, t.j.:
 5. Zakład Wydawnictw Statystycznych
  Al. Niepodległości 208
  00-950 Warszawa
 6. Zamawiający zawiadamia, iż udzieli zamówienia zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi nie wcześniej niż w dniu 29 czerwca 2007 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 7. Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na jego stronie internetowej.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:21-06-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:929

Niedziela, 23 lutego 2020 roku