szukaj

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu ograniczonego, na roboty budowlane: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:22-06-2007
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:22-06-2007
Liczba odwiedzin:703

Wtorek, 18 lutego 2020 roku