szukaj

Praca dla nauczyciela konsultanta.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zatrudni nauczyciela na stanowisku nauczyciela konsultanta, najchętniej w wymiarze pełnego etatu (35 godzin tygodniowo).

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym (najlepiej przedmioty ścisłe lub techniczne).
  • Stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
  • Co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.
  • Uprawnienia do nauczania informatyki (preferowany opiekun pracowni komputerowej).
  • Przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego.
  • Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

Zadaniem zatrudnionego będzie tworzenie planów rozwoju technicznego Ośrodka, dbałość o rozwój bazy sprzętowej i oprogramowania, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych (platformy Windows, SBS, Linux) oraz opracowywanie materiałów szkoleniowo - dydaktycznych.

Poszukujemy osoby, która interesuje się rozwojem nowoczesnej techniki, ze szczególnym uwzględnieniem multimediów i technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
  • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Ofertę proszę składać do piątku 20.07.2007 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w sekretariacie, pok. 307 p. III, w godzinach 800 - 1500.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:18-06-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:815

Wtorek, 18 lutego 2020 roku