szukaj

Ogłoszenie wyników postępowania - 21 maja 2007 roku

Uczestnicy postępowania
(wszyscy)

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póŸn. zm.) Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 8/10, zawiadamia, że w dniu 21 maja 2007 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr 3/302/2007/ZOC na "Dostawę sprzętu komputerowego", wybrano ofertę firmy:

CEZAR Sp. z o.o.
ul. Jaśminowa 1a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Biuro Handlowe
ul. Aspekt 42, 01-904 Warszawa

Cena zaoferowana przez firmę, była najniższa.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:13-06-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:691

Czwartek, 27 lutego 2020 roku