szukaj

Ogłoszenie wyników postępowania - 2 marca 2007 roku

Uczestnicy postępowania
(wszyscy)

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póŸn. zm.) Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 8/10, zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2007 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr 2/302/2007/ZOC na "Dostawę oprogramowania komputerowego", wybrano ofertę firmy:

Datacom System S.A.
ul. Taborowa 10
02-699 Warszawa

Cena zaoferowana przez firmę, była najniższa.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:02-03-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:717

Niedziela, 23 lutego 2020 roku