szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta do spraw organizacji i obsługi szkoleń prowadzonych przez Ośrodek

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

referent do spraw organizacji i obsługi szkoleń prowadzonych przez Ośrodek.

Wymiar etatu:

 • 1 etat

Główne obowiązki:

 • udzielanie informacji o szkoleniach (tematyce, terminach, miejscach itp.);
 • przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów, przydział do grup, zawiadamianie o przyjęciu, przyjmowanie potwierdzeń;
 • prowadzenie dokumentacji szkoleń: tworzenie list, obsługa bazy danych, rejestrowanie szkoleń, wydawanie świadectw i zaświadczeń;
 • współpraca z hotelem w sprawie zakwaterowania i wyżywienia słuchaczy;
 • zabezpieczanie materiałów pomocniczych na szkolenia;
 • rozliczanie szkoleń: sprawdzanie dzienników wystawianie świadectw i zaświadczeń;
 • przygotowanie wysyłek pocztowych.

Wykształcenie:

 • średnie.

Wymagania konieczne:

 • obsługa baz danych;
 • obsługa pakietu Ms Office i korzystanie z sieci Internet;
 • duża kultura osobista;
 • rzetelność, sumienność, dokładność;
 • punktualność.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia komputerowe;
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Oferty należy składać do 09 marca 2007 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w kadrach, pok. 306 piętro III, w godzinach 800 – 1500.

Zgłoszenia złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 7 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:14-02-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:828

Czwartek, 27 lutego 2020 roku