szukaj

Zawiadomienie o wyborze oferty - 27 listopada 2006 roku

Uczestnicy postępowania
(wszyscy)

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póŸn. zm.) Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 8/10, zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2006 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/341/2006/ZOC na "Dostawę samochodu 9-osobowego dla OEIiZK w Warszawie", wybrano ofertę firmy:

"NAZARUK-SERVICE" SPÓ£KA Z O.O.
ul. Abramowska 45
20-422 Lublin

Cena zaoferowana przez firmę, była najniższa.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:27-11-2006
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:774

Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku