szukaj

Modyfikacja SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr OEIIZK/1/341/2006/PN

Dostawa samochodu 9-osobowego dla OEIiZK

 1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U., 2004, nr 19, poz. 177, ze zm.), Zamawiający - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów modyfikuje treść SIWZ w przetargu nieograniczonym nr OEIIZK/1/341/2006/PN zmieniając opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
  1. w części III "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia", w tabeli "Przedmiot zamówienia", zapisy:
   Moc maksymalna - minimum 110 KM, zmieniono na: Moc maksymalna - minimum 105 KM;
   ESP - System stabilizacji toru jazdy, wykreślono;
   Obręcze kół ze stopów lekkich (opony letnie), dodano: lub stalowe;
  2. w części V, formularzu V.4, "D. Opis przedmiotu zamówienia, na który opiewa cena" w tabeli "Parametry techniczne, elementy wyposażenia - zgodnie z częścią IV SIWZ" zmieniono zapis na: "Parametry techniczne, elementy wyposażenia - zgodnie z częścią III SIWZ", oraz wprowadzono zmiany jak w punkcie 1.
 2. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 19, poz. 177, ze zm.), Zamawiający informuje, że w związku z powyższą modyfikacją treści specyfikacji, nie przedłuża terminu składania ofert.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:08-11-2006
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:09-11-2006
Liczba odwiedzin:818

Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku