Logo BIP - czerwony napis BIP, na tle biało czerwonej flagi Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Sprostowanie

W nawiązaniu do ogłoszenia wyników naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Organizacyjnym, umieszczone w dniu 10 czerwca 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Ośrodka, prostuje się oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą nazwy stanowiska, na które prowadzony był nabór poprzez zastąpienie błędnego sformułowania „głównego specjalisty” sformułowaniem „specjalisty”.

Osoba odpowiedzialna za treść: Urszula Wyczółkowska-Sajkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Hubert Komorek
Data utworzenia: 28-06-2022
Autor ostatnich poprawek: Hubert Komorek
Data wprowadzenia ostatnich poprawek: 28-06-2022
Liczba odwiedzin: 13701