Logo BIP - czerwony napis BIP, na tle biało czerwonej flagi Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

[PRZETARG] Roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji odgromowej przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa, zaprasza do składania ofert na:

roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji odgromowej przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie

Sygnatura: OEIiZK/ZP-1/2022

Wielkość zamówienia: wartość nie przekraczająca kwoty 130.000 złotych (bez VAT)

Tryb: ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM, W KTÓRYM W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OFERTY MOGĄ SKŁADAĆ WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Pliki:

Data ogłoszenia: 21-04-2022

Termin złożenia ofert: 16-05-2022 godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: 16-05-2022 godz. 15:00

Osoba odpowiedzialna za treść: Alicja Urban
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia: 21-04-2022
Autor ostatnich poprawek: Hubert Komorek
Data wprowadzenia ostatnich poprawek: 28-06-2022
Liczba odwiedzin: 51774