Logo BIP - czerwony napis BIP, na tle biało czerwonej flagi Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie - powtarzane

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa, zaprasza do składania ofert na:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę wodomierza głównego oraz roboty, których dotyczy specyfikacja, mające na celu modernizację przyłącza wodociągowego i dostosowanie instalacji wodociągowo-hydrantowej w piwnicy budynku do obowiązujących przepisów p. poż.

Sygnatura: OEIiZK/ZP-1/2021-powtarzane

Wielkość zamówienia: O wartości przekraczającej kwotę 130.000 złotych (bez VAT)

Tryb: ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM, W KTÓRYM W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OFERTY MOGĄ SKŁADAĆ WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Pliki:

Data ogłoszenia: 08-10-2021
Termin złożenia ofert: 25-10-2021 godz. 15:00
Termin otwarcia ofert: 25-10-2021 godz. 17:00

Osoba odpowiedzialna za treść: Artur Pomierny
Osoba wprowadzająca informację: Hubert Komorek
Data utworzenia: 08-10-2021
Autor ostatnich poprawek: Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek: 30-03-2022
Liczba odwiedzin: 57354