szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty do spraw promocji i reklamy

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

specjalisty do spraw promocji i reklamy.

Wymiar etatu:

 • 1 etat

Główne obowiązki:

 • Promocja i reklama Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, kursów, sklepiku, sprzedaży, hostelu.
 • Współudział w organizacji konferencji, seminariów, uroczystości oświatowych.
 • Nadzór nad materiałami reklamowymi (teczki firmowe, wizytówki itp.), kontrola zamówień, kontakt z drukarnią.
 • Opracowywanie nowych form reklamy.
 • Nadzór nad ogłoszeniami prasowymi internetowymi, książkami adresowymi.

Wykształcenie:

 • Wyższe o kierunku zarządzanie, marketing.

Wymagania konieczne:

 • staż pracy co najmniej 1 rok,
 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office i korzystania z sieci Internet,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie,
 • kreatywność,
 • komunikatywność i otwartość,
 • rzetelność, sumienność, dokładność.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy,
 • znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Oferty należy składać do 21.06.2006 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w kadrach, pok. 306 p. III, w godzinach 800 – 1500.

Zgłoszenia złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 7 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:07-06-2006
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:869

Wtorek, 18 lutego 2020 roku