szukaj

Zakup środków czystości i jednorazowych przyborów kuchenno-przemysłowych w 2019 r.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa, zaprasza do składania ofert na:

Zakup środków czystości i jednorazowych przyborów kuchenno-przemysłowych w 2019 r., na podstawie systematycznej dostawy zamówień cząstkowych, na rzecz Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Sygnatura: DO.260.4.2019

Wielkość zamówienia: O wartości przekraczającej kwotę 1000 euro i nie przekraczającej 30000 euro (bez VAT)

Tryb: ZAPYTANIE OFERTOWE poprzez przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Data ogłoszenia: 19-02-2019

Termin złożenia ofert: 5-03-2019

Dokumentacja:

Osoba odpowiedzialna za treść:Artur Pomierny
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:19-02-2019
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:28-02-2019
Liczba odwiedzin:740

Niedziela, 23 lutego 2020 roku