szukaj

Świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa, zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej

Sygnatura: DO.260.2.2019

Wielkość zamówienia: O wartości przekraczającej kwotę 1000 euro i nie przekraczającej 30000 euro (bez VAT)

Tryb: ZAPYTANIE OFERTOWE poprzez przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Data ogłoszenia: 31-01-2019

Termin złożenia ofert: 12-02-2019

Dokumentacja:

Osoba odpowiedzialna za treść:Artur Pomierny
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:30-01-2019
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:135

Wtorek, 18 lutego 2020 roku