szukaj

Wynik naboru na stanowisko urzędnicze kierownika Działu Organizacji Szkoleń

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko urzędnicze w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:

Pani Halina Chabros - miejsce zamieszkania - Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Pani Halina Chabros podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała wysoki poziom przygotowania zawodowego do pracy na ww. stanowisku. Posiada dobrą znajomość przepisów dotyczących prawa oświatowego oraz wiedzę dotyczącą obowiązków wynikających z zadań powierzonych kierownikowi Działu. Dotychczasowy przebieg zatrudnienia kandydatki oraz jej wykształcenie dają gwarancję należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Osoba odpowiedzialna za treść:Urszula Wyczółkowska-Sajkiewicz
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:20-02-2018
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:20-02-2018
Liczba odwiedzin:206

Czwartek, 27 lutego 2020 roku