szukaj

Wynik naboru na stanowisko specjalisty w Dziale księgowości i Finansów

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko urzędnicze w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:

Pani Grażyna Ogonowska - miejsce zamieszkania - Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Pani Grażyna Ogonowska podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała optymalny poziom przygotowania zawodowego do pracy na ww. stanowisku. Posiada dobrą znajomość przepisów dotyczących ustawy VAT, przepisów regulujących zasady wystawiania faktur oraz procedury windykacji należności. Dotychczasowe przebieg zatrudnienia Kandydatki oraz jej wykształcenie dają gwarancję należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:18-09-2017
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:18-09-2017
Liczba odwiedzin:203

Wtorek, 18 lutego 2020 roku