szukaj

Informacja o unieważnieniu postępowania

ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa

Znak sprawy: OEIiZK-335/01/PN/14

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części B 2, B 4, D 2

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Prowadzenie szkoleń w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela.

Działając na podstawie art. art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) Zamawiający informuje Wykonawców o unieważnieniu części B 2, B 4, D 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Prowadzenie szkoleń w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela.

Zamawiający wzywając Wykonawców do uzupełnienia dokumentów jak również informując o wyborze najkorzystniejszej oferty użył, w dwóch przypadkach, błędnych adresów e-mail.

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Postępowanie w danych częściach będzie powtórzone, łącznie z postępowaniami, które na skutek wcześniejszych ocen nie przyniosły rozstrzygnięcia.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:18-03-2014
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:344

Wtorek, 18 lutego 2020 roku