szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - OEIiZK-335/01/PN/14

Zamawiający:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10,

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w podziale na 14 części, na usługę: Prowadzenie szkoleń w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

 • w zakresie części nr A 1 - nie złożono żadnej oferty,
 • w zakresie części nr A 2 - złożono 1 ofertę
 • w zakresie części nr A 3 - nie złożono żadnej oferty
 • w zakresie części nr A 4 - złożono 2 oferty
 • w zakresie części nr B 1 - złożono 1 ofertę
 • w zakresie części nr B 2 - złożono 3 oferty
 • w zakresie części nr B 3 - złożono 2 oferty
 • w zakresie części nr B 4 - złożono 4 oferty
 • w zakresie części nr C 1 - złożono 3 oferty
 • w zakresie części nr C 2 - złożono 1 ofertę
 • w zakresie części nr D 1 - złożono 2 oferty
 • w zakresie części nr D 2 - złożono 3 oferty
 • w zakresie części nr E 1 - złożono 5 ofert
 • w zakresie części nr E 2 - złożono 3 oferty.

Informacje o wyborze oferty do pobrania (PDF 454KB)

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:17-03-2014
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:403

Niedziela, 23 lutego 2020 roku