szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - OEIiZK-335/01/PN/13

Zamawiający:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10,

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w podziale na części (6 zadań), na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, sprzętu audiowizualnego i zestawu edukacyjnego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono: pięć ofert w zakresie zadania nr 1, pięć ofert w zakresie zadania nr 2, cztery oferty w zakresie zadania nr 3, pięć ofert w zakresie zadania nr 4, cztery oferty w zakresie zadania nr 5, trzy oferty w zakresie zadania nr 6.

W zakresie zadania nr 1 wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: Parser sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Szlenkierów 1/33, 01-181 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono 4 ważne oferty:

 1. Com Time
  ul. Conrada 8/15, 01-922 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 65,5 punktów.
 2. Centrum Informatyczne POLSOFT s.c.
  Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil

  ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa,
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 92,2 punktów.
 3. PHU "JTC"
  ul. Dąbrowskiego 263, 60-406 Poznań
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 94,6 punktów.
 4. Computer Group Pakt Witecki, Marciniak Sp. J.
  ul. Indiry Gandhi 35/U. 11, 02-776 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 97,9 punktów.

W zakresie zadania nr 2 wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: Centrum Informatyczne POLSOFT s.c.
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil

Adres Wykonawcy: 03-893 Warszawa, ul. Bukowiecka 92
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono 4 ważne oferty:

 1. Com Time
  ul. Conrada 8/15, 01-922 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 66,7 punktów.
 2. Parser sp. z o.o.
  ul. Szlenkierów 1/33, 01-181 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 81,9 punktów.
 3. PHU "JTC"
  ul. Dąbrowskiego 263, 60-406 Poznań
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 88,8 punktów.
 4. Computer Group Pakt Witecki, Marciniak Sp. J.
  ul. Indiry Gandhi 35/U. 11, 02-776 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 95,9 punktów.

W zakresie zadania nr 3 wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: Centrum Informatyczne POLSOFT s.c.
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil

Adres Wykonawcy: 03-893 Warszawa, ul. Bukowiecka 92
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono 1 ważną ofertę:

 1. Computer Group Pakt Witecki, Marciniak Sp. J.
  ul. Indiry Gandhi 35/U. 11, 02-776 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 85,1 punktów.

W zakresie zadania nr 4 wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: PHU "JTC"
Adres Wykonawcy: ul. Dąbrowskiego 263, 60-406 Poznań
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono 3 ważne oferty:

 1. Com Time
  ul. Conrada 8/15, 01-922 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 77,8 punktów.
 2. Maciej Tarmas
  ul. Radzymińska 8/19, 15-863 Białystok
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 89,6 punktów.
 3. Parser sp. z o.o.
  ul. Szlenkierów 1/33, 01-181 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 78,8 punktów.

W zakresie zadania nr 5 wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: Image Recording Solutions
Adres Wykonawcy: ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono 2 ważne oferty:

 1. Com Time
  ul. Conrada 8/15, 01-922 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 66,9 punktów.
 2. Parser sp. z o.o.
  ul. Szlenkierów 1/33, 01-181 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 84,9 punktów.

W zakresie zadania nr 6 wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: Computer Group Pakt Witecki, Marciniak Sp. J.
Adres Wykonawcy: ul. Indiry Gandhi 35/U. 11, 02-776 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100 % uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono 2 ważne oferty:

 1. Centrum Informatyczne Polsoft s.c.
  Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil

  ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa,
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 80,9 punktów.
 2. Marken Systemy Antywirusowe
  ul. Armii Krajowej 23/13, 81-366 Gdynia
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 84,0 punktów.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert:

Na podstawie oceny technicznej zamówienia, oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferty firm:
Parser sp. z o.o. - w zakresie zadania nr 1,
Centrum Informatyczne POLSOFT s.c. - w zakresie zadania nr 2 i 3,
PHU "JTC" – w zakresie zadania nr 4,
Image Recording Solutions – w zakresie zadania nr 5,
Computer Group Pakt Witecki, Marciniak Sp. J. – w zakresie zadania nr 6,
odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru (cena 100%), proponując najniższą cenę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

 • w postępowaniu w zakresie zadania nr 3 odrzucono oferty Wykonawców:
  1. PHU „JTC”, ul. Dąbrowskiego 263, 60-406 Poznań
   • pozycja piąta - router bezprzewodowy, niezgodny ze Specyfikacją do SIWZ – brak szyfrowania WEP-256 bit, brak uwierzytelniania zgodnego z 802.1X (RADIUS).
   Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Art. 89 ust 1 pkt 2.
  2. Parser sp. zo.o. , ul. Szlenkierów 1/33, 01-181 Warszawa
   • pozycja piąta – ruter bezprzewodowy, niezgodna ze Specyfikacją do SIWZ - brak szyfrowania WEP-256 bit, brak uwierzytelniania zgodnego z 802.1X (RADIUS).
   • pozycja 3 i 4 (laptopy 15" i 17") Ten sam model procesora ma dwa zupełnie odrębne wyniki jeżeli chodzi o punkty w aplikacji Passmark CPU mark. Biorąc pod uwagę stronę producenta aplikacji testującej procesory, na której umieszczone są wyniki poszczególnych procesorów, model i7 4700MQ uzyskując wynik mniejszy niż 8000 punktów nie spełnia wymogów Specyfikacji do SIWZ.
   Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Art. 89 ust 1 pkt 2.
 • w postępowaniu w zakresie zadania nr 4 odrzucono oferty Wykonawców:
  1. Centrum Informatyczne POLSOFT s.c., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa
   • pozycja trzecia - dysk twardy, niezgodny ze Specyfikacją do SIWZ – model podany w formularzu cenowym wskazuje na dysk 3,5", wymagany był rozmiar dysku 2,5".
   Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Art. 89 ust 1 pkt 2.
 • w postępowaniu w zakresie zadania nr 5 odrzucono oferty Wykonawców:
  1. Centrum Informatyczne POLSOFT s.c., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa
   • pozycja siódma - dyktafon niezgodny ze Specyfikacja - wg. danych technicznych umieszczonych na stronie producenta, oferowany dyktafon nie obsługuje plików w formacie WAV.
   Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Art. 89 ust 1 pkt 2

Zamawiający zawrze umowy z wybranymi Wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, w dniu 19 listopada 2013 roku.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:13-11-2013
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:442

Niedziela, 23 lutego 2020 roku