szukaj

Zmiana treści SIWZ w postępowaniu 335/01/PN/13

Uczestnicy postępowania nr OEIiZK – 335/01/PN/13

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, sprzętu audiowizualnego i zestawu edukacyjnego.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.), Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przekazuje zmianę zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą parametrów laptopa w zadaniu nr 3.

Dotyczy zadania nr 3 - pozycja 4 Laptop 17" szt. 3
Przy procesorze zmiana wymaganych punktów w benchmarku z 8280 na 8000. Przy karcie graficznej w benchmarku zmiana wymaganych punktów z 940 punktów na 900.

Treść zmiany w SIWZ nie wymaga zmiany treści ogłoszenia, jednak jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, w związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 8 listopada 2013 roku do godz. 1000.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:05-11-2013
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:403

Wtorek, 18 lutego 2020 roku