szukaj

Postępowanie o sygnaturze OEIiZK-335/03/PN/12 - unieważnienie części przetargu

Zamawiający, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę - Centrum Informatyczne POLSOFT s.c. - unieważnił w części 2 (oprogramowanie) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oprogramowania, sprzętu audiowizualnego i serwerów.

Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póŸn. zm.)

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:10-12-2012
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:410

Niedziela, 23 lutego 2020 roku