szukaj

Wynik naboru na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko urzędnicze w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:

Pani Magdalena Cegiełka - miejsce zamieszkania - Zglechów

Uzasadnienie wyboru:

Pani Magdalena Cegiełka spełniła wszystkie kryteria niezbędne oraz dodatkowe wymagane do pracy na stanowisku samodzielnego referenta, którego głównym obowiązkiem jest prowadzenie oddziału Sklepiku Ośrodka, prowadzenie windykacji należności Ośrodka oraz prowadzenie archiwum Ośrodka. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Magdalena Cegiełka wykazała się odpowiednim poziomem wiedzy merytorycznej z zakresu obsługi programu Symfonia Handel, kasy fiskalnej oraz znajomością regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i prowadzenia archiwum zakładowego. Ponadto Kandydatka wykazała się praktyczną znajomością pakietu MS Office. Powyższe stanowi gwarancję właściwego wykonywania przez Kandydatkę powierzonych obowiązków służbowych.

Osoba odpowiedzialna za treść:Joanna Matuszewska
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:28-09-2012
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:449

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku