szukaj

Ocieplenie elewacji budynku Ośrodka Szkoleniowego ,,Gościniec”, Warszawa, ul. Rzymowskiego 36

OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póŸn. zm.).
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
w Warszawie
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą:
„Ocieplenie elewacji budynku
Ośrodka Szkoleniowego ,,Gościniec”,
Warszawa, ul. Rzymowskiego 36”.

Osoba odpowiedzialna za treść:Bożena Boryczka
Osoba wprowadzająca informację:Bożena Boryczka
Data utworzenia:09-07-2012
Autor ostatnich poprawek:Bożena Boryczka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:09-07-2012
Liczba odwiedzin:551

Wtorek, 18 lutego 2020 roku