szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy specjalista do spraw kontroli zarządczej

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Starszego specjalisty do spraw kontroli zarządczej w Ośrodku

Wymiar etatu:

 • 1 etat

Główne obowiązki:

 • Nadzór nad zgodnością działalności OEIiZK z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 • Badanie skuteczności i efektywności działania OEIiZK;
 • Badane wiarygodności sprawozdań;
 • Ochrona zasobów;
 • Kontrola nad przestrzeganiem i promowaniem zasad etycznego postępowania;
 • Badanie efektywności i skuteczności przepływu informacji;
 • Zarządzanie ryzykiem;
 • Promocja bazy noclegowej Gościniec;
 • Nadzór nad materiałami dotyczącymi Gościńca i strona WWW;
 • Nadzór nad ogłoszeniami prasowymi internetowymi, książkami adresowym;
 • Prowadzenie kontroli i rozliczeń dotyczących efektywności działania hotelu - (efektywność wykorzystania miejsc, ogłoszenia o możliwości zakwaterowania).

Wykształcenie:

 • Wyższe o kierunku nauki społeczne, administracja;
 • Ukończenia kursu /szkolenia z zakresu kontroli zarządczej.

Wymagania konieczne:

 • staż pracy co najmniej 1 rok,
 • obsługa pakietu Ms Office i korzystanie z sieci Internet,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • kreatywność,
 • komunikatywność i otwartość,
 • rzetelność, sumienność, dokładność.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy,
 • znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie, z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Oferty należy składać do 15.03.2012 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 307 p. III, w godzinach 800-1500.

Zgłoszenia złożone po terminie lub niezawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 7 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Marzenna Przesmycka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:09-03-2012
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:671

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku