szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy recepcjonista

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

starszy recepcjonista
w ośrodku szkoleniowym - hotelu nauczycielskim, przy ul. Rzymowskiego 36.

Wymiar etatu:

 • Pełny etat
 • Praca zmianowa w godz. 600-2200 (także soboty i niedziele)

Główne obowiązki:

 • Przyjmowanie i kwaterowanie gości hotelowych
 • Marketing w zakresie działalności hotelowej
 • Obsługa finansowo - administracyjna gości hotelowych
 • Udzielanie informacji dotyczących warunków zakwaterowania i szkoleń prowadzonych przez Ośrodek

Wykształcenie:

 • co najmniej średnie o kierunku: hotelarskim, administracyjnym, zarządzanie, itp.

Wymagania konieczne:

 • staż pracy co najmniej 1 rok
 • umiejętność obsługi aplikacji komputerowych (w tym programów pakietu Ms Office) i korzystania z sieci Internet
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z gośćmi hotelowymi
 • komunikatywność i otwartość
 • rzetelność, sumienność, dokładność

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole
 • obsługa urządzeń biurowych
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność
 • znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".
 • mile widziane rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

Oferty należy składać do 25 stycznia 2012 roku w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 w sekretariacie głównym pok. 307 p. III, w godzinach 800-1500.

Zgłoszenia złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Wybrani kandydaci, spełniający wymienione kryteria, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w ciągu 7 dni.

Wyboru kandydatów dokonuje komisja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoba odpowiedzialna za treść:Marzenna Przesmycka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:10-01-2012
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:1310

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku