szukaj

Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw organizacji szkoleń

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko urzędnicze w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, ul. Raszyńska 8/10 02-026 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia:

Pani Ewa WoŸniak zamieszkała w Piastowie

Uzasadnienie wyboru:
Pani Ewa WoŸniak podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała bardzo dobry poziom przygotowania zawodowego do pracy na ww. stanowisku. Dotychczasowe doświadczenie w obsłudze klienta oraz wysoka kultura osobista Kandydatki stanowią gwarancję właściwego wykonywania powierzonych obowiązków służbowych.

Osoba odpowiedzialna za treść:Marzenna Przesmycka-Baranek
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:06-10-2010
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:514

Czwartek, 27 lutego 2020 roku