szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela konsultanta lub specjalisty ds. merytorycznych do poprowadzenia spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

nauczyciela konsultanta
lub
specjalisty ds. merytorycznych
do poprowadzenia spraw
związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Poszukujemy osoby, która interesuje się rozwojem nowoczesnej techniki, ze szczególnym uwzględnieniem multimediów i technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz współpracą w tym zakresie z Unią Europejską.

Wymiar etatu:

 • 1 etat

Główne obowiązki:

 • wyszukiwanie, gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących projektów i programów edukacyjnych, finansowanych z funduszy unijnych,
 • przygotowywanie wniosków na dofinansowanie z funduszów unijnych szkoleń i projektów edukacyjnych oraz zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia dydaktycznego,
 • udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, organizowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej,
 • współpraca z wiodącymi ośrodkami zajmującymi się edukacyjnymi zastosowaniami technologii informacyjnej i komunikacyjnej w Polsce i za granicą,
 • doskonalenie i wspomaganie nauczycieli w dziedzinie kształcenia informatycznego i dydaktycznych zastosowań technologii informacyjnej,
 • współpraca przy tworzeniu planów rozwoju technicznego Ośrodka, oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania.

Wykształcenie:

 • Wyższe z uprawnieniami pedagogicznymi (na stanowisko nauczyciela konsultanta).
 • Wyższe (dla specjalisty ds. merytorycznych).

Wymagania konieczne:

 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość zagadnień związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem projektów finansowanych ze środków unijnych, np. programów operacyjnych,
 • umiejętności informatyczne: dobra znajomość środowiska Windows, biegłe posługiwanie się standardowymi funkcjami pakietu Microsoft Office oraz znajomość usług

oraz dla nauczyciela konsultanta

 • posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.

Wymagania pożądane:

 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Oferty należy składać do 1 kwietnia 2009 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w sekretariacie, pok. 306 piętro III, w godzinach 800 – 1500.

Zgłoszenia złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 7 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Grażyna Gregorczyk
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:18-03-2009
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:741

Czwartek, 27 lutego 2020 roku