szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - 335/10/ZOC/08

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz.1058) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa, informuje, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, w podziale na części, na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego.

I. W zakresie wykonania zadania nr 1 - Komputer, został wybrany Wykonawca:
Primar Information Technology Grzegorz Pałczyński, 03-948 Warszawa,
ul. Meksykańska 6 lok. 1,
z ceną brutto: 33989,20 zł

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w SIWZ. Oferta uznana za najkorzystniejszą ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w niniejszym postępowaniu (kryterium oceny ofert - cena 100%).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
- w postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono ofertę: Mikrosystem Group, Andrzej Synejko, Joanna Synejko Sp. J., 01-401 Warszawa, ul. Górczewska 69/73,
z ceną brutto 43188,00 zł.

II. W zakresie wykonania zadania nr 2 - Laptop z torbą do przenoszenia, został wybrany Wykonawca:
Computer Group Pakt Witecki, Marciniak Sp. J., 02-776 Warszawa,
ul. Indiry Gandhi 35 U/11,
z ceną brutto 63485,14 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w SIWZ. Oferta uznana za najkorzystniejszą ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w niniejszym postępowaniu (kryterium oceny ofert - cena 100%).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
- w postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono ofertę: Mikrosystem Group, Andrzej Synejko, Joanna Synejko Sp. J., 01-401 Warszawa, ul. Górczewska 69/73
z ceną brutto 97917,20 zł.
- w postępowaniu odrzucono ofertę:
Primar Information Technology Grzegorz Pałczyński, ul. Meksykańska 6 lok. 1, 03-948 Warszawa.
Oferta niezgodna z SIWZ. Wykonawca zaproponował notebooka który nie czyta kart MMC.
Podstawa prawna art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy Pzp.

III. W zakresie wykonania zadania nr 3 - oprogramowanie: postępowanie zostało unieważnione.

Nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert nie zawiera łącznej punktacji a jedynie ceny. Nie stosowano różnych kryteriów oceny ofert, nie przyznawano punktów w każdym z kryteriów, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:01-12-2008
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:01-12-2008
Liczba odwiedzin:659

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku