szukaj

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Warszawa, dnia 17.07.2008 r.

Dotyczy: OEIiZK – 335/06/PN/08

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację, adaptację i remont pomieszczeń Ośrodka Szkoleniowego OEIiZK w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 36 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Nie złożono żadnej oferty.

W imieniu Zamawiającego

Grażyna GregorczykOsoba odpowiedzialna za treść:Bożena Boryczka
Osoba wprowadzająca informację:Bożena Boryczka
Data utworzenia:17-07-2008
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:720

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku