szukaj

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra 1,4 kombi

Sprzedający: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa

Tryb przetargu: aukcja (oferty pisemne)

Cena wywoławcza: 7 300,00 zł,- (netto); 8 906,00 zł,- (brutto)

Otwarcia ofert dokonano w dniu 16 czerwca 2008 r. o godz. 1405

W wymaganym terminie złożono 4 ważne oferty.

Oferta najkorzystniejsza: Kupno Sprzedaż Samochodów
Pośrednictwo i Auto Komis
Tomasz Tomaszewski
ul. 15 Sierpnia 40 D
96 500 Sochaczew

Oferowana cena netto: 9 098,36 zł

Oferowana cena brutto: 11 100,00 zł

Podpisanie umowy z wybranym Oferentem nastąpi, nie póŸniej niż do dnia 23 czerwca 2008 r. w siedzibie Zamawiającego.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na jego stronie internetowej: http://bip.oeiizk.waw.pl

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:26-06-2008
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:1104

Wtorek, 18 lutego 2020 roku