szukaj

Roboty budowlane polegające na wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006  r., Nr 164, poz. 1163 z póŸn. zm.), na roboty budowlane: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:20-07-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:709

Czwartek, 27 lutego 2020 roku