szukaj

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - 20 czerwca 2007 roku

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póŸn. zm.) uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: remont konserwatorski części elewacji budynku OEIiZK w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73 prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla robót budowlanych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę, który złożył w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę otrzymując 100,00 pkt, w kryterium ceny, tj. Firmę ART-REKO Sp. z o. o. z siedzibą ul. Dokerów 24, 04-487 Warszawa, która zaproponowała realizację przedmiotu zamówienia za cenę 376.156,27 zł brutto.

Dyrektor
Grażyna Gregorczyk

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:21-06-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:683

Czwartek, 27 lutego 2020 roku