szukaj

Ogłoszenie wyników postępowania - 16 listopada 2006 roku

Uczestnicy postępowania
(wszyscy)

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póŸn. zm.) Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 8/10, zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2006 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr 5/302/2006/ZOC na "Dostawę oprogramowania komputerowego", wybrano ofertę firmy:

OFFICE PULSE B. Wójcik Sp. J.
ul. Kady 48c
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Cena zaoferowana przez firmę, była najniższa.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:16-11-2006
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:797

Czwartek, 27 lutego 2020 roku