szukaj

Ogłoszenie wyników postępowania - 20 września 2006 roku

Uczestnicy postępowania
(wszyscy)

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póŸn. zm.) Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 8/10, zawiadamia, że w dniu 18 września 2006 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr 1/78112/2006/ZOC na "Druk materiałów dydaktycznych (zeszytów ćwiczeń): Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej, część 1 i 2", wybrano ofertę firmy:

ARdruk Gruszczyński Ryszard ul. Ogórkowa 42C m. 3 04-998 Warszawa

Cena zaoferowana przez firmę, była najniższa.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:20-09-2006
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:822

Niedziela, 23 lutego 2020 roku