szukaj

Wynik naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora Ochrony Danych

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko urzędnicze w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:

Pan Michał Grześlak – miejsce zamieszkania – Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Pan Michał Grześlak podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował wysoki poziom przygotowania zawodowego do pracy na ww. stanowisku. Posiada dobrą znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz szczegółową wiedzę z zakresu stosowania zabezpieczeń koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki. Ponadto dotychczasowy przebieg zatrudnienia kandydata oraz jego wykształcenie dają gwarancję należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Osoba odpowiedzialna za treść:Urszula Wyczółkowska-Sajkiewicz
Osoba wprowadzająca informację:Bożena Boryczka
Data utworzenia:27-07-2018
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:128

Niedziela, 23 lutego 2020 roku