szukaj

Uzupełnienie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - OEIiZK-335/02/PN/14

Zamawiający:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10,

w uzupełnieniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę: Sprzątanie i utrzymanie w czystości pokoi noclegowych i pozostałych pomieszczeń w budynku bazy noclegowej OEIiZK "Gościniec" 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 36, z dnia 26 marca 2014 r. informuje o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zamawiający planuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, którym jest:
Agnus Agnieszka Szustak
ul. Fersta 1a, 03-683 Warszawa
w dniu 1 kwietnia 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:28-03-2014
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:384

Czwartek, 27 lutego 2020 roku