szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

specjalisty w Dziale Organizacji Szkoleń

Wymiar etatu:

 • 1 etat

Główne obowiązki:

 • udzielanie informacji o szkoleniach (tematyce, terminach, miejscach, itp.),
 • przyjmowanie zgłoszeń, przydział do grup, zawiadamianie o przyjęciu, przyjmowanie potwierdzeń,
 • prowadzenie dokumentacji szkoleń: tworzenie list, obsługa bazy danych, rejestrowanie szkoleń, wydawanie świadectw i zaświadczeń,
 • współpraca z hotelem w sprawie zakwaterowania i wyżywienia słuchaczy,
 • zabezpieczanie materiałów pomocniczych na szkolenia.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • minimum 5 letni staż pracy,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office i korzystania z sieci Internet,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • duża kultura osobista, komunikatywność, dokładność, rzetelność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Oferty należy składać do 1 paŸdziernika 2010 r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 306 piętro III, w godzinach 800 – 1500.

Zgłoszenia złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę

.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 10 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Marzenna Przesmycka-Baranek
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:17-09-2010
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:524

Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku